Odpusty

Głównym odpustem jest
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona 15 sierpnia.

Drugi odpust związany jest z założycielem Zakonu Pijarów
św. Józefem Kalasantym i jest obchodzony w pierwszą niedzielę lipca.