Katecheci

Katecheci pracujący w naszej parafii:

Dorota Knap, Dorota Kopeć, Monika Ratomska, Elżbieta Borowska, Anna Walencik, Krystyna Naczas, Urszula Bartoszewska, s. Lidia,

WAŻNE!!!

Strona internetowa Wydziału Katechetyczno: www.katecheza.lublin.pl

Proszę o dostarczenie do Ks. Proboszcza aktualnych planów zajęć i zakresów obowiązków.