Katecheci

Katecheci pracujący w naszej parafii:

Dorota Kopeć, Monika Ratomska, Elżbieta Borowska, Anna Walencik, Krystyna Naczas, Urszula Bartoszewska, Jolanta Matyka, Małgorzata Bidzińska, s. Augustyna, s. Bernadetta, ks Paweł Matusik

WAŻNE!!!

Strona internetowa Wydziału Katechetyczno: www.katecheza.lublin.pl

Proszę o dostarczenie do Ks. Proboszcza aktualnych planów zajęć i zakresów obowiązków.