Katecheci

Katecheci pracujący w naszej parafii:

Dorota Kopeć, Monika Ratomska, Elżbieta Borowska, Anna Walencik, Krystyna Naczas, Urszula Bartoszewska, Jolanta Matyka, Małgorzata Bidzińska, s. Augustyna, s. Bernadetta, ks Paweł Matusik, ks Rafał Wójcik

WAŻNE!!!

Strona internetowa Wydziału Katechetyczno: www.katecheza.lublin.pl

Proszę o dostarczenie do Ks. Proboszcza aktualnych planów zajęć i zakresów obowiązków.