Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii

Proboszcz parafii:

ks. kan. Krzysztof Kozak, tel. 81 827 52 48

Wikariusze:

ks. Paweł Matusik – katecheta, tel. 607 782 241

ks. Patryk Kułaga –  tel. 792 311 885 

ks. Maciej Molicki – kapelan więzienia, tel. 500 802 009

ks. Wojciech Komosa – kapelan szpitala, tel. 729 845 072